Nauka
Sada čitate
Rodna ravnopravnost u istraživanjima

Na Univerzitetu u Novom Sadu 3. i 4. marta je održan međunarodni trening posvećen rodnoj ravnopravnosti u istraživanjima. Dvodnevna Edit Štajn trening škola organizovana je u okviru COST (European cooperation in Science and Technology) akcije genderSTE (Gender Science, Technology and Environment) mreže koja se odvija pod nazivom „Rod u istraživanju i projektima u okviru Horizonta 2020“ (Gender in research and in Horizon 2020 projects).

GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment) je evropska mreža kreatora i kreatorki politika i istraživača i istraživačica okupljenih oko ideje ravnopravne zastupljenosti žena u oblastima naučnog istraživanja i inovacija, kao i boljoj integraciji i većem doprinosu rodnih studija u ovoj oblasti. Rad Mreže podržava i finansira COST akcija za međunarodnu saradnju istraživača i istraživačica, naučnika i naučnica i drugih zainteresovanih strana.

Primarni cilj trening škole Edit Štajn na Univerzitetu u Novom Sadu bio je da bliže upozna akademsku javnost sa konceptom rodne ravnopravnosti i da skrene pažnju na potrebu za većom rodnom senzitivnošću kada su istraživanje i inovacije u pitanju. U tom duhu, primarna ciljna grupa dvodnevnog treninga bili su upravo oni učesnici koji su slabije upoznati sa pitanjem rodne ravnopravnosti u nauci i istraživanju, ali koji uviđaju značaj uključivanja ovog aspekta u svoj dalji rad i žele ovim putem da steknu nova znanja. Preko 30 polaznika činili su studenti doktorskih studija i zaposleni sa univerziteta kako iz Srbija tako i iz regiona.

O autoru
TajmLajn