loading...
Sponser

Nacionalna referentna laboratorija počela sa radom

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i NJ.E. ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji, su 9. marta svečano pustili u rad Direkciju za nacionalne referentne laboratorije Ministar Bogosavljević Bošković se na početku obraćanja prisutnima zahvalila Vladi RS, Evropskoj uniji i  zaposlenima koji su omogućili da NRL što pre počne sa radom. „U periodu od 2004. do 2014. godine, Evropska unija je za adaptaciju i izgradnju objekta, opremanje i u obuku osoblja u kompleksu Direkcije uložila blizu 8 miliona evra. Vrednost laboratorijske opreme koja se sada nalazi u Direkciji i koju je donirala Evropska unija je 1,450,262 evra, a Republika Srbija je u 2014. godini uložila oko 40 miliona dinara za kompletiranje opreme fitosanitarne i semenske laboratorije, dok su u ovoj godini obezbeđena dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije za nabavku nedostajuće  opreme laboratorije za ispitivanje mleka.“ rekla je ministar Bogosavljević Bošković u Batajnici. Ona je istakla da je zaštita zdravlja potrošača, obezbeđivanje stanovništva kvalitetnom i zdravstveno bezbednom hranom i stvaranje ambijenta za profitabilnu i jeftinu proizvodnju dovoljne količine hrane, namenjene ne samo domaćem tržištu već i za plasiranje na druga tržišta, među osnovnim ciljevima razvoja Republike Srbije. P3090321Kako bi se omogućio efikasan rad industrije i ujedno zaštitila zemlja od unošenja najrazličitijih zaraznih bolesti i biljnih štetočina, potrebno je pored ostalih delova zvanične kontrole, obezbediti i sistem nezavisne i pouzdane laboratorijske kontrole. Ovakve laboratorije predstavljaju, ne samo podršku zvaničnoj kontroli, već i potencijal za dalji naučno istraživački rad u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane i zaštite zdravlja potrošača, a takođe, obezbeđuju i najviši nivo pouzdanosti laboratorijskih ispitivanja i u skladu su sa harmonizacijom propisa sa EU.“ rekla je ministar Bogosavljević Bošković i dodala da je stručnost uposlenog kadra rešena uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu, što je dokaz odlične saradnje između ministarstava Vlade RS. Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji je povodom svečanog puštanja u rad NRL podvukao da je bezbednost hrane regulisana velikim brojem pravnih akata u Evropskoj uniji koji obezbeđuju da sve zemlje Evropske unije, ali i zemlje kandidati imaju nesmetan protok dobara,  ali i zaštitu hrane i potrošača u svim fazama od farme do trpeze. „Mreža laboratorija je važan element sistema bezbednosti hrane u skladu sa Evropskim i međunarodnim standardima koja pomaže u zaštiti zdravlja i bezbednosti potrošača. Uloga je da pomogne u primeni jedinstvenih standarda i metoda provere kvaliteta namirnica i da podrži državnu administraciju u informisanju javnosti“ rekao je Devenport. Puštanju u rad NRL su prisustvovali i ministri u Vladi RS Srđan Verbić i Jadranka Joksimović.]]>