loading...
Sponser

Obeležen Dan zaštite prirode

U Starom Slankamenu, na prostoru ispred neogenog i lesnog odseka i korita reke Dunav, 16. aprila u okviru sedme manifestacije Radni dan za prirodu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Opštinska uprava Inđija, obeležili su Dan zaštite prirode. Akciji su se pridružili i predstavnici JP Srbijašume, Specijalnog rezervata prirode Zasavica i nacionalnih parkova Fruška gora i Đerdap.

Učesnici akcije radili su na uklanjanju invazivne vrste bagremac u priobalnom području koje se nalazi u postupku valorizacije radi uspostavljanja zaštićenog područja „Geološki profili i ade kod Starog Slankamena“.

Geološki profili i ade kod Starog Slankamena predstavljaju područje koje karakterišu strme obale Dunava u Starom Slankamenu izgrađene od lajtovačkih peščara i lajtovačkih krečnjaka, koji su nastajali u plitkim delovima Panonskog mora pre oko 15-13 miliona godina. Lajtovački peščari obiluju mnoštvom fosila, krupnim školjkama, puževima, morskim ježevima, a brojne su i vrste zooplaktona i fitoplaktona. Lajtovački krečnjaci su najvećim delom izgrađeni radom crvenih algi.

4

Ade kod Starog Sklankamena su izuzetan primer geomorfoloških oblika na srednjem toku Dunava kroz Srbiju. Najveća je Velika ada, na kojoj su usled prirodnih uslova i specifičnog korišćenja ekstenzivnim napasanjem stoke mozaično raspoređena šumska, livadska i vlažna staništa. Nastanjuju je brojne retke, ugrožene i strogo zaštićene vrste, među kojima se ističu biljka raznorotka (Marsilea quadrifolia), crvenotrbi mukač (Bombina bombina), orao belorepan (Haliaeetus albicilla) i vidra (Lutra iutra).

U ime organizatora Radnog dana za prirodu poruku javnosti o značaju rada u zaštiti prirode u ime organizatora poslali su Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slobodan Puzović, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Biljana Panjković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Ovom prilikom, državni sekretar Stana Božović, istakla je da je za 2015. godinu za unapređenje zaštićenih područja država opredelila 210 miliona dinara i da je jedan od strateških ciljeva povećanje sa trenutnih 6,34% teritorije pod zaštitom na 12% do 2020. godine.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

]]>