loading...
Sponser

Otkriveni tragovi drevnog jezera na Marsu

NASA je objavila nove nalaze koji idu prilog teorijama da je na Marsu nekada bilo tekuće vode na površini. Na osnovu analize najnovijih snimaka koje je zabeležio Marsovski izviđački orbiter (Mars Reconnaissance Orbiter – MRO) došlo se do zaključka da je krater MekLahlin (McLaughlin) nekada predstavljao jezero. Krater je inače širok 92 i dubok 2,2 kilometra, a naučnici smatraju da je u dalekoj prošlosti bio ispunjen vodom koja je pristizala iz izvora ispod površine „crvene planete“. Tragovi vode na Marsu (Foto: NASA)   Džozef Mislinski (Joseph Michalski) sa Planetarnog naučnog instituta (Planetary Science Institute) u Tusoni, Arizona, i njegovi saradnici, su za analizu sastava zemljišta u krateru koristili spektrometar na orbiteru (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars – CRISM). Na osnovu digitalno obrađenih podataka došlo se do zaključka da kamenje na dnu kratera sadrži između ostalog karbonate i glinu koji nastaju u prisustvu vode. S obzirom da do kratera ne vodi ni jedan uočljiv površinski kanal, a da sa druge strane postoje naznake manjih kanala u zidovima kratera nameće se zaključak da je voda stizala iz podzemnog izvora. Ovo otkriće je važno i zbog toga što je potvrdilo pretpostavke naučnika da su na Marsu, slično kao na Zemlji, jezera nastala vodom iz podzemnog izvora najverovatnija na nižim regionalnim visinama. Takav je upravo slučaj sa kraterom MekLahlin koji je lociran na najnižem delu nekoliko stotina kilometara dugog nagiba u severnom delu Arabia Tera (Arabia Terra) regiona. Tragovi rečnog toka koje je snimla Radoznalost (Foto: NASA) Ovi novi dokazi postojanja vode ispod površine Marsa predstavljaju dodatni komad u kompleksnoj slagalici na kojoj je oslikana rana evolucija Marsa. Smatra se da je površina „crvene planete“ sada usred sušnog perioda dugog 600 miliona godina i to toliko sušnog da je postojanje bilo kakvog površinskog života nezamislivo. Međutim, u poslednjoj deceniji nakupili su se brojni dokazi koji potkrepljuju teoriju da je voda nekada slobodno tekla površinom Marsa. Među tim dokazima je, da podsetim, i snimak ostataka drevnog vodenog toka koji je u septembru naučinio rover Radoznalost (Curiosity). B. Živojinović]]>